RIVM – Centrum GZB

Een interne video geproduceerd voor centrum GZB van het RIVM. GZB staat voor Centrum Gezondheidsbescherming en richt zich op gezondheidseffecten en de risico’s voor de mens van chemische en biologische agentia, met als speciale aandachtsgebieden chemische stoffen, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, tabak, consumentenproducten,  en de (interactie met) leefstijlfactoren. Het was een eer om dit van dichtbij de mogen bewonderen.